No4221模特诗诗kiki轻薄多姿吊裙配蕾丝吊袜秀翘臀美腿惹火诱惑写真48P诗诗秀人网

No4221模特诗诗kiki轻薄多姿吊裙配蕾丝吊袜秀翘臀美腿惹火诱惑写真48P诗诗秀人网

[2]谓之轮者,目睛运动如轮之意也。[3]其支者,从膻中上外出缺盆,上项天牖穴,从天牖穴循系耳后,  翳风、瘈脉、颅息穴,从颅息直上出耳上角角孙穴、丝竹空穴也。

盖疔者,如丁钉之状,其形小,其根深,随处可生。[4]其络循阴器,合篡间,绕篡后行,是谓本络外合太阳中络也。

凡丹形初见,即用牛、羊精肉片贴之,甚则用砭法,令出紫血;色重不散者,以柏叶散敷之。[3]初起可点紫金膏,努瘀自退;久则坚韧难消,必须 割熨烙后,服除条文:沉翳白隐黑睛内,肝劳脑热下攻瞳,向日细看方见翳,日轻夜重黑睛疼。

[23]从天突上行,在颔下结喉上中央舌本下,仰而取之,廉泉穴也。注:[1]足少阴肾经之脉,起自足太阳小趾之下至阴穴,斜趋足心涌泉穴,  出然谷穴之下,循内踝后太溪穴,从太溪别入跟中大钟穴,  从大钟循行水泉、照海、复溜、交信穴,上腓内筑宾穴也。

法宜苦参、菖蒲、野艾熬汤热洗,次用线针将疱挑破,放出臭水,加味太乙膏贴之。大黄一两 当归二钱 木贼一两 黄芩一两 栀子五钱 菊花三钱 苏木   右为细末令匀,每服二钱,食远茶清调下。

[2]阴陵泉穴,主治胁腹胀满,阴痛,足膝红肿,小便不通,  小便失禁不觉,下部等证。[3]辰项,颈项也,巳乳肩,两乳两肩也。

Leave a Reply