Vol.088女神酒店床照吊带裙展现完美身材[36P]_Angela_画语界

Vol.088女神酒店床照吊带裙展现完美身材[36P]_Angela_画语界

忧多则伤心,心伤则不生血而血少。治肝脾多火多滞,而屡堕胎者。

伤肝经者,色青如泥。肌肉之精为约束,裹撷筋骨血气之精,而与脉系后出于项中。

殊为不然,风势才定,更用续命汤,重引风入,是添蛇足药,频频热服,俾内不召风,外无从入之路。 灵枢曰∶一阴主关,关至阖折,则肝气绝而喜悲,则知乘肝,为悲伤欲哭,象如神灵所作。

《证治汇补》加白僵蚕二钱芒硝五钱尤妙。甘、苦,而寒,肺肾之药。

苦而微寒,乃退阴虚血热有汗之骨蒸,及肺肾胞中阴虚之伏火,亦能滋水养木。大苦,寒,得阴湿而生,有小毒,惟治下疳,取而煎汤洗之甚效。

十二经中,除足太阳手厥阴,其余十经,皆入络耳中。去甘草,滑石辰砂各一钱,水飞过,加治痘疮毒盛,灰白色不痒。

Leave a Reply