COS美图

COS美图

 神效太乙膏治一切疮疽溃烂。不信,后患便痈,溃后,小便淋沥,或时澄白,此肝火为患,溃久肝气虚弱,而小便如斯也。

邪在表而痒痛者,轻则犀角消毒散;重则连翘防风汤。用八珍汤、异功散各数剂,方稍缓,又数剂而安,又补中益气汤而愈。

凡腹痛作渴饮冷,手足并热者,属实热;作渴饮汤,手足并冷者,属虚寒。右腮色赤者,肺经有热也,用泻白散。

一小儿足胫肿硬一块,年余而溃,时出清脓,其肿益坚,肉色青黯,发热烦躁,余谓真气虚而邪气实,当先调脾胃,或以为热毒凝滞,敷寒凉之药,肿硬至膝,肉溃腹胀,吐泻而死。 若风热者,用小柴胡汤加防风、连翘。

 一小儿患此,服大黄等药,泻而肠鸣,腹肿硬痛少食,此脾胃复伤而变症也,用五味异功散加升麻、柴胡、木香,饮食渐进,乃去木香,加黄、当归,数剂而脓成;又用托里散加皂角刺而脓溃,乃去皂角刺,倍用参、而愈。一小儿停食腹胀痛,二便不利,服草果、良姜之类,更加发热作渴,脉洪大而数。

 外敷内服皆止痛清热之剂,日晡益甚,余谓脾经气血益虚,朝用补中益气汤,夕用四物、参、、归、术,诸症渐愈,乃用托里散,疮口自敛。面黄体瘦,或作渴泄泻,脾经之症也。

Leave a Reply