HND-468 - 高杉麻里2018年番号 暇な女子大生と出会

HND-468 - 高杉麻里2018年番号 暇な女子大生と出会

明是肾之汗而非心之汗也。法宜用九分之阴药,一分之阳药,大剂煎饮,水火无偏胜之虞,阴阳有相合之功矣。

 夫本是阴寒之症,何以加入人尿、胆汁以多事?且肾水一干,则日夜皆当焦涸,何能日燥而夜不燥乎?

 世人谓中风之症,必须填塞空窍,使风之不能入也。水足则木得所养,而火自息于木内;火息则神得所安,而魂自返于肝中,况有消痰利水之剂,则痰气尽消,各化为水,同趋于膀胱而出矣。

胃气一转,胃伤可补,胃既无伤,而心之神,脾之意,又宁有扰乱纷纭之患乎!此狂之所以易定耳。 夫热病宜现热象,何反见寒冷之证乎?

胆愈怯而无子母之援,何啻如卧薪尝胆之苦,又安得悠然来梦乎。阴阳有根,原非后天有形之物,实先天无形之气也。

而伤风终无衄血者。故一遇可惊之事,便跌仆吐涎,口作猪羊之声,世医谓是猪羊之癫。

Leave a Reply