Vol492嫩模芊澄私房薄透情趣内衣配无内丝袜秀火辣身材诱惑写真50P芊澄模范学院

Vol492嫩模芊澄私房薄透情趣内衣配无内丝袜秀火辣身材诱惑写真50P芊澄模范学院

 病家云发热恶寒,头项痛,腰脊强,则知病在太阳经也。有湿,皆虫证。

 此皆为里证,而所治各不同矣,又当随证施治。略重指于皮肤之下,肌肉之上,阴阳各半得之,曰中,证属半表半里。

尺寸俱微缓者,厥阴受病也。若汗多者,胃汁干,急下之,大承气汤。

大凡服寒药热饮,热药寒饮,中和之剂温和服之。将此首经论之,余经不言可知,吾故曰伤寒言证不言病耳。

寒实结胸,无热证,三物白散、枳实理中丸。 若风湿恶风,不欲去衣,骨节痛,汗出短气,小便不利,身微肿者,甘草附子汤。

如小水不利而见头汗出者,乃阳脱也。初得此证,急宜治之。

Leave a Reply