KiKi-衬衣诱惑23P宋-KiKi秀人网

KiKi-衬衣诱惑23P宋-KiKi秀人网

而予于此症,察其人面白少神,如其为清阳不升,元气虚极,不能镇定也。人参养心气,当归养心血,天、麦门冬所以益心津,生地、丹、玄所以解心热,劳心之人宜常服也。

本方加大黄,名桂枝加大黄汤仲景∶治表证误下,大实痛者别见表里门。此足阳明、少阴、厥阴药也。

凡疟疾寒热,皆是邪气与正气分争,久之不愈,则邪正之气结而不散,按之有形,名曰疟母。经曰∶肝者,将军之官,故主怒。

少阳之经行乎两胁,风热相干,故不能安卧;此方名曰泻青,泻肝胆也。今日敷之,明日改正,故曰改容。

羌活驱散风邪,得当归不至燥血;姜黄能攻痹血,得赤芍足以和肝;复用甘草调之,取其味平也。麻黄附子细辛汤力能祛少阴之寒,故治之而愈。

朔方严寒之地,腠理闭密,汗不易泄,故行此法。其曰厥应下之者,下其热,非下其厥也,遇发热则可下,遇厥则万不可下矣。

Leave a Reply