Vol484嫩模Arude薇薇私房沙发黑色死库水秀浑圆翘臀撩人诱惑写真46PArude薇薇模范学院

Vol484嫩模Arude薇薇私房沙发黑色死库水秀浑圆翘臀撩人诱惑写真46PArude薇薇模范学院

一小儿肛门肿痛,发热饮水,口鼻气热,此脾肺经实热,先用泻黄散二服而热退,又用枳壳散而痛止,用金银花散而肿痛消。疮口赤而肉突者,血虚而肝火生风也,用柴胡栀子散。

 此脾胃积热,传于肺经,先用清胃散以治胃热;少用泻白散以清肺火,渐愈。彼以迂缓视之,后果不起。

一小儿肿硬不消,肉色不变,此脾胃之气虚怯,不能运及患处耳,朝用补中益气汤,夕用五味异功散,以接虚怯之气,月余而消。手足并冷,阳气虚寒也,用四君子汤加干姜、升麻。

一小儿脑侧近耳被伤,寒热作痛,溃后不敛,恪服止痛清热之剂。又当审受症之传变,五脏之相胜,而以调补脾胃为主,庶不致变恶症也。

盖自汗、盗汗,为病不同。一小儿十四岁,每饮食劳倦,随患寒热,两拗肿痛,服大黄之类,发搐口噤,手足并冷,良久少苏。

中虚寒淫而呕者,托里温中汤。一小儿腹疮,大便秘结,发热饮冷,此热蓄于里也,用内疏黄连汤一剂,大便通而痛止;又用清热消毒散,内热退一小儿腹患疮,敷寒凉之药,其肿益甚,腹中阴痛,手足并冷,此阳气虚寒之症也,余用回阳汤、抑阴散,而肿渐消,毒渐散;又用托里散而敛。

Leave a Reply