No4650模特尹甜甜私房性感黑色女仆装情趣捆绑秀完美身材诱惑写真57P尹甜甜秀人网

No4650模特尹甜甜私房性感黑色女仆装情趣捆绑秀完美身材诱惑写真57P尹甜甜秀人网

服桂枝汤,大汗出,脉洪大者,与桂枝汤如前法。今博集诸家注释,采其精粹,正其错□,删其驳杂,补其阙漏,发其余蕴,于以行之天下,则大法微言,益昭诸万世矣!太阳主表,为一身之外藩,总六经而统荣卫。

脾主为胃行其津液者也,胃阳强则脾阴弱,不能为胃行其津液,故约其食物,如一、二弹丸也,此不当下而当润之。中风当身不痛,汗自出,今身疼痛,不汗出,是中风之病而兼伤寒之证也。

所以虚阳扰乱于阳分,故昼日烦躁不得眠;盛阴独治于阴分,故夜而安静;脉沉微,是真阳将脱而烦躁也。地有阴阳金、木、水、火、土,生、长、化、辛、甘、淡、酸、苦、咸,五味是也。

泽泻得二苓下降,利水之功倍,则小便利,而水不蓄矣。 适寒温服,啜热稀粥以助药力,欲使谷气内充,易为酿汗也。

故有小便不得,诸在下之病。解表宜桂枝汤,攻痞宜大黄黄连泻心汤。

 然欲下则有头痛发热之表,欲汗则有不大便之里,值此两难之时,惟当以小便辨之。其人口燥渴心烦,是里热已大炽。

Leave a Reply