No084黄色丝袜美足写真套图32P丝袜模特Legku丝袜

No084黄色丝袜美足写真套图32P丝袜模特Legku丝袜

盖肝虽属木,而木中实寄龙雷之火,所谓相火是也,相火宜静不宜动∶静则安,动则炽。如痰嗽加半夏。

治吐血发热,咳嗽,胸前作痛,头目昏眩。每温水送五七十丸。

用经霜老丝瓜烧灰为末,空心热酒调下,汗出,神效。用韭菜水、防风、荆芥穗为末,水调敷。

不知胞胎之系,上通心而下通肾,心肾不交,则胞胎之血,两无所归,而心肾二经之气,不来照摄,听其自便,所以血不走小肠而走大肠也。水疝肾囊肿痛,阴汗时出,囊肿如水晶,得于饮食醉酒者,加泽泻、猪苓、茯苓。

眉批∶方似平平无奇,然却能解妒种子,不可忽视。忽然心腹胀闷,刺痛,欲吐不吐,欲利不利者是。

盖升麻之为用,少则气升,多则血升也,不可不知。咳嗽加知母、麦冬各八分。

Leave a Reply