VOL126Jenny佳妮性感写真套图34PJenny佳妮魅妍社

VOL126Jenny佳妮性感写真套图34PJenny佳妮魅妍社

 一剂而啼即止,二剂不再啼。 治前阴如冰冷,并阴汗,两脚痿软无力。

莪术浓朴人参青皮黑豆枳壳茯苓木香陈皮白术半夏麦芽神曲上为末,姜汁糊为丸。 治法宜舒肝之郁,即开肾之郁也,肝肾之郁既开。

至于儿未临门之时万不可先用柞木以开其门;然用降子汤亦正无妨,以其能补气血耳。必不得已而用之,将白芍炒炭,用三钱也可。

每服一茶匙,以清米汤少加蜜调下。湿加白术、羌活各一钱。

久疟不愈参术膏,空心汤化半酒盏。此至危之证,十常不救者八、九,惟用独参汤尚可救活一、二。

此方之妙,用人参以补气之亏;用芎归以补血之亏,人人皆知其义。四剂而邪气去,经水调,兼可种子。

Leave a Reply