Vol322性感黑色皮质内衣秀完美身材20P芝芝Booty爱蜜社

Vol322性感黑色皮质内衣秀完美身材20P芝芝Booty爱蜜社

朝用五味异功散,夕用四味肥儿丸,热止,乃朝用六味地黄丸,夕用异功散而痊。一小儿患喘,服发汗之剂,汗不出而喘益甚,用异功散顿愈,又用六君子汤而痊愈。

若五内抽掣,作痛狂叫,或泄泻缩脚,内症一作,外症亦然,极难调理。若手足并冷,喜热饮食,此中州虚寒也,宜温之;大便欲去不去,脾气下陷也,宜升之。

后患泻,服黄连香薷饮益甚,余用六君、木香、肉果而愈。以虚实分属表里而言之,壮热恶风寒,为元气不充,表之虚热也。

青色主脾土虚寒,肝木所胜,用五味异功散加木香、炮姜温中平肝。 后因乳母怒气,致儿发热惊搐,用柴胡栀子散,母子并服而瘥。

 胃疟者,令人且病也,善饥而不能食,食而支满腹大,此五脏疟也。一小儿伤食嗳腐,用平胃散一服,宿滞顿化。

奚氏女六岁,忽然发惊目动切牙,或睡中惊搐痰涎壅盛,或用化痰祛风等药,益甚。 余缔观几案中,皆残编断简,皮壳脱落,及取一卷阅之,其点窜注释,较之经生下帷者倍之矣。

Leave a Reply